Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Mozaïek

Ouderraad

De ouderraad – wie/wat zijn wij?

De ouderraad is een groep enthousiaste ouders waarvan de kinderen op het Mozaïek zitten. Het uitgangspunt is te zorgen voor een evenwichtige verdeling van ouders uit de verschillende groepen, zodat zowel de onder- als de bovenbouw goed vertegenwoordigd worden. Ook zit er één leerkracht in de ouderraad, die de leerkrachten van het Mozaïek vertegenwoordigd.

 

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad behartigt de belangen van ouders en kinderen van het Mozaïek. De ouderraad adviseert de medezeggenschapsraad (MR) van de school over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn. En organiseert activiteiten die deel uitmaken van het lesprogramma van de school of daarbuiten en beheert het schoolfonds.

Als activiteiten moet hierbij worden gedacht aan o.a. het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, het schoolreisje en het Paasfeest. Ook worden er hand- en spandiensten verricht bij onder andere de boekenweekviering, het afscheid van groep 8, het schoolfeest en het kleuterfeest.

 

De ouderraad wil er zijn voor iedere ouder. Mocht er iets spelen op school waarvan je denkt: dit wil ik graag bespreken of signaleer je iets dat wellicht aandacht nodig heeft, op een gebied dat vooral voor jou als ouder belangrijk is, schroom dan niet om één van de leden van de ouderraad aan te spreken of een mail te sturen naar de ouderraad (ouderraadmozaiek@hotmail.com).

 

Namen ouderraadleden zijn:

Miranda Ramsanjhal (voorzitter), 

Arjen van Limpt (penningmeester), 

Rina  Langstraat (Leerkracht), 

Marjan Thompson-Vervetjes (Notulist),

Ingrid Edelbroek (Notulist), 

Anne van der Voort,

Chiel Schep, Sabrina van Wijk,

Lique van Harn en Karlijn Karssen.  

Toelichting op de cookies

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online