Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Mozaïek

Zendingscommissie


 

Zending en goede doelen 2015 – 2016

We zijn de afgelopen tijd al weer druk bezig geweest met het uitzoeken van een aantal mooie projecten om voor te sparen.

In de achterliggende jaren hebben we het altijd zo gedaan dat er wekelijks de mogelijkheid was om geld mee naar school te nemen en zo gezamenlijk te sparen voor een goed doel.

Met name de afgelopen paar jaar hebben we gezien dat door de digitalisering van het betaalverkeer veel mensen geen kleingeld meer in huis hebben. Dit heeft duidelijk zijn weerslag gehad op het bedrag dat gespaard werd; de bedragen werden zichtbaar minder.

Daarom hebben we ons beraden op een andere vorm van het onder de aandacht brengen van zendings- en spaardoelen.

 

Het idee is als volgt.

We hebben 2 spaaracties (dat blijft dus hetzelfde) maar centreren deze in twee weken per actie.

In die twee weken wordt alle aandacht gegeven aan het bewuste project met dingen die de kinderen kunnen doen om geld te sparen.

Wel houden we de spaarpot in de klas, dat is altijd meegenomen.

 

Actie 1: Compassion en de Muskathlon. 

Juf Ieke’s broer, Dick van Boven, gaat in mei een week naar Oeganda om daar de marathon te lopen, georganiseerd door de 4de Musketier en Compassion.

de4emusketier

muskatlon

compassion 

Dit doen deze organisaties vaker en in verschillende landen.

Elke loper moet minimaal € 10.000 euro meenemen voor het project dat Compassion in die regio op gaat zetten. Alle andere onkosten als reis en verblijf, zijn voor de lopers zelf.

Compassion is nu heel druk bezig met het uitwerken van plaats en project in Oeganda. Zodra daar meer nieuws over is krijgen we dat te horen.

Op dit moment zijn er 35 aanmeldingen van muskathlonlopers wat het totaalbedrag op minstens

€ 350.000 zet. Een prachtig bedrag dus om iets mee te doen.

Onze actie is om geld bij elkaar te sparen voor het sponsoren van Ieke’s broer en daardoor dus Compassion. Ook zullen we aandacht geven aan het financieel adopteren van een kindje bij Compassion. Elke aanmelding via Ieke’s broer geeft hem € 1000 minder dat hij mee moet nemen, iets wat dan betaald wordt vanuit de algemene giften van Compassion en de Vierde Musketier zelf. 

En daarnaast is er bij iedere aanmelding weer een kind dat via Compassion een beter leven, onderwijs en betere zorg gaat krijgen. Mogelijkheden genoeg dus om hier met elkaar iets moois van te maken.

We willen voor de kinderen dan het volgende organiseren:

-        Lege flessen sparen

-        Klusjes doen

-        Sponsorloop –  vanwege de marathon waar het om gaat

-        De spaarpot in de klas, tot aan de voorjaarsvakantie

 

Actie 2: Zeewolde Werelddorp

Dit is een actie die in heel Zeewolde plaats gaat vinden. Hier wordt u nog uitgebreid over geinformeerd in het voorjaar.

Dan worden er acties en projecten georganiseerd voor Burkina Faso.

 

Financiële adoptie

Sinds een aantal jaar ondersteunen wij, via Stichting Sharety, een meisje: Shiromalee Gamage.

Stichting Sharety is een kleinschalige organisatie die op Sri Lanka een aantal projecten heeft lopen. Zij hebben scholen gebouwd, ondersteunen ouderen en mensen met een beperking. Ook worden er kerkjes en kindertehuizen gebouwd en dit alles blijven ze ondersteunen en ontwikkelen. De verschillende projecten worden regelmatig bezocht.

Doordat de organisatie kleinschalig is worden alle giften direct gebruikt en gaat er weinig verloren.

Shiromalee is een meisje dat in een van de kindertehuizen woont. Zij krijgt door onze ondersteuning onderwijs, verzorging en een goede kans op een normaal leven. Zij leert zichzelf in het onderhoud te voorzien als ze oud genoeg is. Zij is nu 15 jaar.

Hiervoor maken we maandelijks een bedrag over.

 

 

Wij willen u van harte uitnodigen om mee te sparen zodat we alle projecten een mooie ondersteuning kunnen geven.

Mocht u nu ook zelf een gift over willen maken voor ons eerste project, dan kan dat altijd.

Dit kunt u direct naar Compassion doen. Wilt u dan wel Muskathlon en de naam Dick van Boven erbij vermelden?

U kunt het ook naar de bankrekening van de school overmaken. Dan wordt dat als aanvulling op het eindbedrag in februari 2016 in zijn geheel gestort op de rekening van de Muskathlon.

 

Bankrekening:

Het Mozaïek 

NL 28 RABO 0117803626

ovv Zending Compassion

 

 

Namens de zendingscommissie,

Juf Lubbine en juf Ieke

Belangrijke data schooljaar

Op deze link kunt u de lijst met bijzondere data voor de eerste of tweede helft van het schooljaar downloaden.  ...


Lees verder Lees verder

Privacyreglement leerlingen Stichting Codenz

 PDF document ...


Lees verder Lees verder

Leerlingenraad

Elke maand komt de leerlingenraad van de school bij elkaar om te overleggen over de dingen die in de groep en de school gebeuren. Uit elke groep worden kinderen gekozen die de leerlingenraad zitting hebben. De leerlingenraad is een actief orgaan in de school. Daarnaast leren de kinderen met elkaar vergaderen. De leerlingen van de leerlingenraad worden aan het begin van h...


Lees verder Lees verder

Schooltijden

  Schooltijden Mozaïek Groep Tijdmaandag 1 t/m 8 8.45u tot 12.15u en 13.15u tot 15.15u...


Lees verder Lees verder

Vakantierooster 2018-2019

  Herfstvakantie20-10-2018 t/m 28-10-2018Kerstvakantie 22-12-2018 t/m 06-01-2019vo...


Lees verder Lees verder

Passend Onderwijs

Onze school is aangesloten bij de Onderwijs Zorg Koepel (OZK)Voor meer informatie klik op de volgende link.Adres:OZKNVCeintuurbaan 2-703847LG Harderwijk0341-740007   Download ...


Lees verder Lees verder

De Raad van Toezicht Codenz

Bij de oprichting van Stichting Codenz is er een Raad van Toezicht (verder RvT) opgericht. Dit orgaan heeft een controlerende en toezichthoudende functie en zal daarom niet vaak op de voorgrond treden.Hieronder vind u een link naar een pdf bestand waar wij u, als belanghebbende van de stichting, de belangrijkste aspecten van de RvT onder de aandacht willen brengen. ...


Lees verder Lees verder


  • AgendaDeze maand

    Volledige agenda
    klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
Toelichting op de cookies

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online