Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Mozaïek

Ict en onderwijs

Het ICT-beleid is een geïntegreerd onderdeel van het gehele schoolbeleid. De computer en tablet is als multimedia leermiddel een onderdeel van het gehele onderwijs en richt zich op de totale ontwikkeling van de leerlingen. Inzet zal vooral plaatsvinden binnen de deelgebieden: verstandelijke ontwikkeling en het verwerven van noodzakelijke kennis betreffende de centrale vakken taal, lezen en rekenen en daarnaast de wereld oriënterende vakken. Ook culturele en creatieve vaardigheden zijn van belang. De computer wordt verder ingezet voor de meer-, maar ook de minderbegaafde leerlingen.

 

De digitale leermiddelen worden concreet ingezet voor:

- onderbouw 1-2: het leren omgaan met de computer.

- rekenen groep 3 tot en met 8: hoofdrekenen, verkennen van getallen en het

  bevorderen van ruimtelijk inzicht.

- taal: spellingsoefeningen, taal- en redekundig ontleden, visuele analyse en synthese,

  visueel geheugen en auditieve discriminatie.

- lezen: voorbereidend lezen.

- aardrijkskunde: topografie, kaartbegrip en simulatieprogramma’s voor verdieping en

  verrijking van aardrijkskundige begrippen.

- internet: databank voor leerkracht en leerling.

- leerlingvolgsysteem en schooladministratie.

 

De school is hard op weg om Het Stenen Tijdperk achter zich te laten. Toen tekenden de mensen per slot van rekening ook nog op de muur. Veel klassen werken met een digitaal schoolbord. Dit heeft grote voordelen voor zowel de leerkracht als de leerling.

De leerkracht kan de lessen interactief maken en bijvoorbeeld d.m.v. het internet veel informatie overdragen. Ook maken zij dankbaar gebruik van de beschikbare digitale methoden.

Kinderen in de bovenbouw kunnen bijvoorbeeld hun boekbespreking of spreekbeurt middels een PowerPoint presenteren aan de klas. Maar ook de onderbouw oefent het rekenen en lezen al met behulp van deze nieuwe techniek.


Toelichting op de cookies

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online