Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Mozaïek

Ict en onderwijs

Het ICT-beleid is een geïntegreerd onderdeel van het gehele schoolbeleid. Het internet is als multimedia leermiddel een onderdeel van het gehele onderwijs en richt zich op de totale ontwikkeling van de leerlingen. Inzet zal vooral plaatsvinden binnen de deelgebieden: verstandelijke ontwikkeling en het verwerven van noodzakelijke kennis betreffende de centrale vakken taal, lezen en rekenen en daarnaast de wereld oriënterende vakken. Ook culturele en creatieve vaardigheden zijn van belang. Het chromebook en Ipad wordt verder ingezet voor de meer-, maar ook de minderbegaafde leerlingen.

 

De digitale leermiddelen worden concreet ingezet voor:

- onderbouw 1-2: werken op een ipads waar zij diverse educatieve spellen op doen

- rekenen, taal en spelling met het programma van Snappet.

- internet: databank voor o.a. 4xwijzer

- leerlingvolgsysteem en schooladministratie.

 

De leerkracht kan de lessen interactief maken en bijvoorbeeld d.m.v. het internet veel informatie overdragen. Ook maken zij dankbaar gebruik van de beschikbare digitale methoden.

Kinderen in de bovenbouw kunnen bijvoorbeeld hun boekbespreking of spreekbeurt middels een PowerPoint presenteren aan de klas.


Toelichting op de cookies

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online