Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Mozaïek

Zorg aan leerlingen

De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften.

We volgen door middel van een leerlingvolgsysteem alle leerlingen op school. Wanneer blijkt dat een kind zorg nodig heeft rondom zijn ontwikkeling dan proberen we op school daar zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan.

Er zijn een aantal stappen die we hanteren bij het geven van zorg aan een leerling.

 

Eerst wordt een probleem gesignaleerd. Ouders, leerkrachten of beide kunnen aangeven dat er een probleem is. Vervolgens wordt er een analyse gemaakt van het probleem. Betrokken mensen kunnen hierbij zijn: remedial teacher, interne begeleider, leerkracht, medewerker van de schoolbegeleidingsdienst, fysiotherapeut of logopedist. School bepaalt op welke wijze in- en externe deskundigen worden ingezet. In sommige situaties kan het zo zijn dat onderzoek nodig is. Hiervoor is altijd toestemming nodig van de ouders.

Is duidelijk om welk probleem het gaat dan wordt er vervolgens een handelingsplan gemaakt. Het handelingsplan beschrijft hoe een leerling de komende periode geholpen wordt.

 

Handelingsplannen worden uitgevoerd met instemming (ondertekening) van ouders.

Een handelingsplan wordt voor minimaal een periode van zes weken gebruikt. Dan volgt een evaluatie om te kijken of het plan heeft gewerkt.

Heeft het plan gewerkt dan kan het handelingsplan worden afgesloten. Als het plan niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, dan wordt gekeken naar een vervolgstap. Dit kan inhouden dat er een nieuw plan wordt gemaakt. Soms kan het goed zijn om een leerling een verlengd jaar te geven. Als alle extra hulp niet het gewenste resultaat oplevert, kan worden besloten dat er een verwijzing komt naar het Speciaal Basis-Onderwijs (SBO).

 

Hiervoor moet een leerling worden aangemeld bij de permanente commissie leerlingenzorg (PCL).

Permanente commissie leerlingenzorg

Als ondanks alle zorg, tijd en aandacht blijkt dat de reguliere basisschool niet de juiste plaats (meer) is voor het kind, dan gaat er een aanvraag naar de

permanente commissie leerlingenzorg (PCL). Deze bekijkt op basis van objectieve meetresultaten of de aanvraag terecht is en indien dat het geval is, wordt bekeken naar welke (speciale) school het kind het best kan worden verwezen. Buiten de PCL om is het niet mogelijk leerlingen te ‘verwijzen’ naar een speciale school voor basisonderwijs.


Toelichting op de cookies

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online