Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Mozaïek

Visie en uitgangspunten

Wij zijn een protestants christelijke basisschool.

Wij baseren ons op de Bijbel en geloven dat de Bijbel het Woord van God is.

In de praktijk is dit terug te vinden in het lesprogramma.

De volgende activiteiten zijn in elk geval een vast onderdeel van ons lesprogramma.

  • Vertellen van Bijbelverhalen
  • Zingen van christelijke liederen
  • Bidden met en voor elkaar
  • Gezamenlijk vieren van christelijke feesten zoals: Kerst, Pasen en Pinksteren
  • Elke leerling proberen we actief te betrekken bij de godsdienstlessen en christelijke activiteiten.

De leidraad wij gebruiken de methode ‘Kind op Maandag’ (uitg. NZV/Kwintessens) om met kinderen in gesprek te gaan.

Onze identiteit willen wij zichtbaar maken in het bijbrengen van normen en waarden en de daarbij behorende omgangsvormen.

Uiteraard zijn ook kinderen en ouders die anders denken en geloven welkom, mits zij de christelijke identiteit van onze school respecteren.

Als school staan wij voor: openheid, veiligheid, eerlijkheid, vertrouwen in en waardering voor elkaar.

Zo divers als de kleuren van het Mozaïek-logo zijn, zo veelzijdig zien wij elk kind, elke ouder en elke leerkracht.

Onze benadering is gericht op de veelzijdigheid van leerlingen en een ieder die met onze leerlingen te maken heeft.

De sfeer op school behoort open, maar ook vertrouwd zijn.

Wij zijn ervan overtuigd als kinderen zich thuis voelen op school, dit bijdraagt aan hun groei zowel sociaal, emotioneel, als cognitief.

 

Elk kind ontwikkelt zich door:

- Relaties, het hebben van sociale bindingen;

- Competentie, het opdoen van kennis en het weten en vertrouwen dat je dingen

  kunt;

- Autonomie, zelfstandig en onafhankelijk dingen kunnen doen.

 

Vanuit deze grondgedachte gaan we met kinderen aan het werk. Op 2 studiedagen in 2103-2014 hebben we onze visie opnieuw vastgesteld aan de hand van door het team geformuleerde kernwaarden:

 

1. Rust en ruimte

In het kader van orde, netheid en structuur maken wij keuzes, waarbinnen iedereen zichzelf mag zijn.

2. Uitdaging

Op onze school betrekken wij de kinderen bij hun eigen leerproces en zorgen wij voor een rijke leeromgeving.

3. Verbondenheid

Op onze school werken wij als team aan een zichtbare doorgaande lijn, waarin de communicatie naar ouders, kinderen en teamleden openheid en duidelijkheid uitstraalt. 
Samen gaan we op weg naar later.

4. Professionaliteit

Op onze school werken we vanuit een professionele cultuur. We blijven ons als school ontwikkelen en onze expertise vergroten, we leren van elkaar en reflecteren op ons handelen.

5. Passie en plezier

Leren is leuk! We werken met passie en plezier vanuit protestants christelijke identiteit, waar we elkaar waarderen en respecteren.


Toelichting op de cookies

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online